در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان البرز 1281 شعبه اخذ رأی وجود داشته که از این میزان، 1001 مورد شعبه شهری و 280 مورد شعبه روستایی بوده است.
تعداد کل واجدین شرایط اخذ رأی در استان البرز در انتخابات 29 اردیبهشت 96، 1612430 نفر بوده است که از این میزان 1275255 نفر یعنی بالغ بر 79.1 درصد در انتخابات شرکت کردند. این میزان نسبت به انتخابات سال 92 بالغ بر 4 درصد رشد داشته است.
در فایل زیر، جداول و نمودارهای آماری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستای استان البرز، قابل مشاهده است.

برای دریافت فایل، کلیک کنید.