شرح وظایف اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
 
 • بررسی گزارشات و مدارک واصله در مورد متقاضیان تاسیس حزب، جمعیت، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور.
 • نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و ارسال گزارشات در این مورد به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط.
 • پیگیری و تشکیل پرونده تشکل‌های صنفی و سیاسی به منظور صدور مجوزهای لازم.
 • دریافت و پیگیری درخواست‌های اقشار و گروه‌‌ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌‌ها مطابق دستورالعمل قانونی.
 • تهیه و تدوین برنامه‌‌ها و سیاست‌های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 • جمع‌آوری و جمع‌بندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به وزارت کشور.
 • پیگیری و اجرای برنامه‌های مربوط به نشست‌های مستمر با نخبگان و شخصیت‌های ذی‌نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به‌منظور آگاهی از دیدگاه‌های آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان.
 • پیگیری امور اجرایی  و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.
 • بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه درخصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یاعدم موفقیت طرح‌های اجرایی درحوزه‌های انتخابیه استان.
 • بررسی طرح‌های واصله از ستاد وزارت کشور و ارایه نظر کارشناسی و همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه ها، شیوه‌نامه‌‌ها و ارسال دستورالعمل‌های انتخاباتی به فرمانداری‌‌ها و بخشداری‌های تابعه.
 • تهیه و ارایه گزارش نوبه‌ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح استان به مسئولین ذی‌ربط و انطباق  صورتجلسات انتخاباتی واصله با قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی و در صورت لزوم انعکاس کاستی‌ها به مسئولان مافوق وزارت کشور جهت رفع نواقص.
 • برآورد اعتبارات، نیروی انسانی، وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در استان و اعلام به مسئولین مافوق و وزارت کشور و همکاری با حوزه‌های انتخابیه استان جهت تامین ملزومات برگزاری انتخابات.
 • پیگیری نواقص و ارایه راه حل برای رفع مشکلات و تنگناهای فرمانداری‌های تابعه درخصوص برگزاری انتخابات و شرکت درگردهمایی‌‌ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات.
 • مطالعه و بررسی شیوه‌های روزآمد و جدید برگزاری انتخابات و ارایه پیشنهاد کارشناسی درخصوص  اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی به‌منظور ارایه گزارش کارشناسی به معاون سیاسی استاندار و دفتر انتخابات وزارت کشور.
 • بررسی و انجام مطالعات لازم درخصوص ساماندهی امور مربوط به ایجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و برروزرسانی اطلاعات و ارایه و ارسال گزارش توجیهی و تهیه اسناد و نقشه‌های تقسیمات کشوری به وزارت کشور.
 • بررسی و انجام مطالعات لازم درمورد نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحد‌های تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل ارسالی وزارت کشور و طرح موضوع در کمیسیون نام‌گذاری استان و ارسال گزارش توجیهی و اسناد و مدارک مربوط به ستاد.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی، اصلاح حریم و محدوده شهرها و بررسی ابهامات و اختلافات مرزی درون استانی و بین استانی و انطباق آن با مرزهای تقسیمات کشوری با توجه به مستندات موجود.
 • تهیه، بازنگری و بهنگام‌سازی اطلاعات مکانی و عناوین مرتبط، نقشه‌های تقسیمات کشوری و لایه‌های اطلاعاتی مرتبط با آن در مقیاس‌های مورد نیاز و ارایه اطلاعات و نقشه‌های مربوط به تقسیمات کشوری استان به سازمان‌ها، ادارات، نهادها و متقاضیان حقیقی و حقوقی.